Klášter

Prohlídkové okruhy:

I. Okruh

Prohlídka s průvodcem zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea.

Budete si tak moci prohlédnout malý a velký muzejní sál, obrazárnu, jejíž součástí je i kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století
a odkud je možný i pohled do knihovny zhora – z úrovně druhé galerie. Uvidíte pracovnu knihovníka s původním vybavením ze začátku 20. století, čítárnu a hlavní sál klášterní knihovny.
Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům. Pokud bude jeho shlédnutí možné, bude vám to oznámeno na místě.
Ve všech vnitřních prostorách kláštera je  zakázáno fotografování a filmování.

II. Okruh

Život v barokním klášteře

Poznávací prohlídka v doprovodu průvodce-animátora.

Poznávací prohlídka v doprovodu průvodce-animátora.

 

Návštěvníci mají možnost seznámí s tím, jak fungovala řeholní komunita premonstrátů v barokním období, přitom budou procházet všemi podlažími budovy, která byla vystavěna na přelomu 17. a 18. století podle návrhů Kryštofa Dientzenhofera. Prohlédnou si suterén, který sloužil jako hospodářské zázemí. Křížovou chodbu konventu, s dvěma celami, tedy obytné prostory kláštera. Dále kapitulní místnost, která dosud nebyla rekonstruována, klášterní jídelnu s impozantní freskou zobrazující Poslední večeři od malíře Maura Fuchse. Ve formě 3D digitálního modelu je představen nejcennější artefakt klášterních uměleckých sbírek, Hroznatova mísa z poloviny 13. století. V nejvyšším patře kláštera pak nahlédnou do opatova bytu a navštíví takzvaný Modrý sál tedy reprezentační prostor kláštera.


Více informací o Klášteře premonstrátů Teplá na www.klastertepla.cz.