Kongresy

Zajišťujeme kongresy, pro tento účel nám slouží  několik prostor hotelu.

Kongresový sál  – kapacita pro 80 osob,  školní uspořádání   / wifi připojení  /

Salonek  – kapacita 60 osob  /wifi připojení  /

K dispozici jsou 3 menší prostory  o kapacitě 10-20 osob, využívané pro práci ve skupinách.

Foyer kongresového sálu a salonku slouží k založení coffeereaků.